ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

იპოთეკური სესხები

უკან დაბრუნება

უძრავი ქონების შეძენა, მშენებლობა, რემონტი

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

არ მოითხოვება

სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

სესხის მაქსიმალური ვადა

10 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

არ მოითხოვება

საპროცენტო განაკვეთი

11% GEL / 7% USD / 5% EUR

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.10% GEL / 7.96% USD / 5.38% EUR