კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

მიზნობრივი სესხი

უკან დაბრუნება

იპოთეკური სესხი

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

არ მოითხოვება

იპოთეკა მომავალი მეიჯარეებისთვის

საპროცენტო განაკვეთი

11% GEL / 7% USD / 5% EUR*

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03% GEL / 7.82% USD / 5.38% EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

არ მოითხოვება

საშეღავათო პერიოდი

0-6 თვე

შემოსავალი

არსებულ შემოსავალთან ერთად გაითვალისწინება მომავალში მისაღები იჯარის თანხა

იპოთეკა საზღვარგარეთ დასაქმებულთათვის

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

30%

მარტივი იპოთეკა

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან*

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL

თანამონაწილეობა

20%

შენატანების ისტორია

შენატანებად ითვლება: საბანკო ვალდებულებებზე შენატანები; საბანკო ანაბრებზე განხორციელებული დანამატები; გადახდილი იჯარის თანხები; დეველოპერული კომპანიისთვის (გამყიდველისთვის) გადახდილი თანხები.

იპოთეკური სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

10 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

არ მოითხოვება

სესხი ვალდებულებების გადასაფარად

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR**

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი*

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

სუბსიდირებული იპოთეკა მრავალშვილიანებისთვის

საპროცენტო განაკვეთი

3%-დან**

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

5.60%-დან

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის მაქსიმალური თანხა

200 000 GEL*

სუბსიდირებული იპოთეკა ახალშეძენილი შვილის მშობლებისთვის

საპროცენტო განაკვეთი

5.00%-დან**

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

7.71%-დან

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის მაქსიმალური თანხა

200 000 ლარი*

Chat Trigger