კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

იპოთეკა საზღვარგარეთ დასაქმებულთათვის

უკან დაბრუნება
იპოთეკა საზღვარგარეთ დასაქმებულთათვის

თუ ცხოვრობთ და მუშაობთ საზღვარგარეთ, გსურთ შეიძინოთ, ააშენოთ ან გაარემონტოთ უძრავი ქონება, გთავაზობთ გრძელვადიან იპოთეკურ სესხს, რომელიც შეგიძლიათ აიღოთ დისტანციურად მინდობილობის საფუძველზე.

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL, USD, EUR
სესხის მაქსიმალური ვადა
20 წელი
საპროცენტო განაკვეთი
11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR
თანამონაწილეობა
30%

*მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR).

 • მსესხებლის/თანამსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები;
 • არსებული ან დახარჯული თანამონაწილეობის თანხის დამადასტურებელი საბუთი;
 • მინდობილობის გასაფორმებლად საჭირო საბუთები (თუ სესხის გაცემა მოხდება მინდობილობის საფუძველზე).
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - ნებისმიერი სახის სტაბილური დადასტურებული შემოსავალი;
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

მსგავსი სესხები

Chat Trigger