კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

მარტივი იპოთეკა

უკან დაბრუნება
მარტივი იპოთეკა

თუ ვერ ადასტურებთ თქვენს შემოსავალს, მაგრამ გაქვთ გარკვეული შენატანების ისტორია, შეგიძლიათ ისარგებლოთ უძრავი ქონების შესაძენად ან სარემონტოდ განსაზღვრული იპოთეკური სესხი.

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL
სესხის მაქსიმალური ვადა
20 წელი
საპროცენტო განაკვეთი
11%-დან*
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
12.03%-დან
თანამონაწილეობა
20%
შენატანების ისტორია
შენატანებად ითვლება: საბანკო ვალდებულებებზე შენატანები; საბანკო ანაბრებზე განხორციელებული დანამატები; გადახდილი იჯარის თანხები; დეველოპერული კომპანიისთვის (გამყიდველისთვის) გადახდილი თანხები.

*მოცემული საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია საჯარო ინდექსებზე - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე  

 • მსესხებლის/თანამსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • განხორციელებული შენატანების დამადასტურებელი საბუთები;
 • არსებული ან დახარჯული თანამონაწილეობის თანხის დამადასტურებელი საბუთი.
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - ნებისმიერი სახის სტაბილური შემოსავალი: ხელფასი, დივიდენდი, იჯარა, თვითდასაქმებით მიღებული შემოსავალი
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

მსგავსი სესხები

Chat Trigger