კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

ხელმძღვანელობა

სამეთვალყურეო საბჭო

არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

განათლება:   

1988 წელს დაამთავრა ს. კიროვის სახელობის ყაზახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობით "პოლიტიკური ეკონომიკა";

1992 წელს - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

ინფორმაცია,  კანდიდატის სს "ყაზახეთის სახალხო ბანკთან" დაკავშირებულობის შესახებ: „ყაზახეთის რესპუბლიკაში ბანკებისა და საბანკო საქმიანობის შესახებ" კანონის   მე-2-1 მუხლის თანახმად -  არ არის სს "ყაზახეთის სახალხო ბანკთან" დაკავშირებული პირი

სამუშაო გამოცდილება: 

2003 წლის ივნისიდან 2004 წლის მარტის ჩათვლით - სს "ეროვნული ინოვაციური ფონდი"-ს გამგეობის თავმჯდომარე.

2004 წლის მარტიდან 2004 წლის აპრილამდე - ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა  პირველი ვიცე-მინისტრი.

2004 წლის აპრილიდან 2006 წლის თებერვლიდან - ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრი.

2006 წლის იანვრიდან 2008 წლის იანვრამდე - ყაზახეთის რესპუბლიკის  ფინანსური ბაზრისა და ფინანსური ორგანიზაციების რეგულირებისა და ზედამხედველობის სააგენტოს თავმჯდომარე.

2008 წლის იანვრიდან 2008 წლის ოქტომბრამდე - სააქციო საზოგადოებია მდგრადი განვითარების ფონდი „კაზინა“-ს გამგეობის თავმჯდომარე.

2008 წლის ნოემბრიდან 2011 წლის მაისის ჩათვლით - სს „ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი „სამრუკ-კაზინა“-ს“  გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე.

2011 წლის დეკემბრიდან 2012 წლის თებერვლამდე - სს „ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი „სამრუკ-კაზინა“-ს“ გამგეობის თავმჯდომარის მრჩეველი.

2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე - სს “ყაზახეთის სახალხო ბანკი“-ს დამოუკიდებელი დირექტორი, დირექტორთა საბჭოს წევრი.

დამატებითი ინფორმაცია:

2008 წლის ნოემბრიდან 2011 წლის ივნისამდე - სს „კაზინა კაპიტალ მენეჯმენტი“-ს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

2008 წლის დეკემბრიდან 2016 წლამდე - სს „სტრესული აქტივების ფონდი“- ს (სს „ბაიტერეკ დეველოპმენტი“-ს) დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

2009 წლის თებერვლიდან 2011 წლის აგვისტომდე - სს „ბი თი ეი ბანკი“- ს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

2009 წლიდან 2013 წლამდე - Sekerbank თურქეთის დირექტორთა საბჭოს წევრი;

2012 წლის დეკემბრიდან დღემდე - შპა „Tele2“-ის დირექტორთა საბჭოსთან არსებული მრჩეველთა კომიტეტის წევრი;

2014 წლის ნოემბრიდან 2018 წლის ივნისამდე - სს «Altyn Bank»-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი დირექტორი;

2016 წლის თებერვლიდან დღემდე - სს „Halyk Finance“ და სს „Халык-Life“ დირექტორთა საბჭოს წევრი, დამოუკიდებელი დირექტორი;

2017 წლის ივლისში არჩეულ იქნა სს “ყაზკომერცბანკი“-ს  დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ;

2018 წლის ივნისიდან დღემდე - სს „Altyn Bank“-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი, დამოუკიდებელი დირექტორი.
 

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

განათლება:

1992 წელს დაამთავრა “ალ-ფარაბი”-ს სახელობის ყაზახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი., სპეციალობით  პოლიტიეკონომია

სამუშაო გამოცდილება:

1992 წლიდან მოღვაწეობს საბანკო სისტემაში. 1992 წლიდან 1996 წლამდე მუშაობდა ყაზახეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ბანკში და იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობებს

1996-1997 წლებში მუშაობდა „Barents Group“-ში, ყაზახეთის რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში ბუღალტრული ანგარიშგების რეფორმის გატარებაზე USAID– ის პროექტის კონსულტანტად

სააღრიცხვო რეფორმის პროექტის კონსულტანტად ყაზახეთის რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში, მშობელთა ჯგუფში

1998-2001 წლებში: გამგეობის წევრი - მთავარი ბუღალტერი, ფინანსური კონტროლისა და ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დირექტორი დახურულ სააქციო საზოგადოება „სითიბანკი ყაზახეთში“

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

განათლება:

1995 – 1999 ყაზახეთის მართვის სახელმწიფო აკადემია, ალმატი, ყაზახეთი
ფაკულტეტი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები

1 და მე -2 კატეგორიების საკვალიფიკაციო მოწმობები, რომლითაც ნებადართულია ყაზახეთის რესპუბლიკაში ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებით გარიგების დადება, ოპერაციების შესრულება და რეგისტრაცია.   
პროფესიონალი სერტიფიცირებული ბუღალტერი
სერთიფიკატი 000 00048 12/26/2011წ.

სამუშაო გამოცდილება:

01.07.10 - დღემდე: სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“ - ჯგუფის კაპიტალის მართვის დეპარტამენტის დირექტორი

01.07.19 - დღემდე: სააქციო კომერციული ბანკი „Tenge Bank“ საბჭოს წევრი

17.07.19 - დღემდე: საეჭვო აქტივების მართვის, ყაზახეთის სახალხო ბანკის შვილობილი ორგანიზაცია “ხალიკ პროექტი” - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

17.07.19 - დღემდე: შპს „KUSA Halyk“ - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

17.07.19 - დღემდე: შპს „ხალიკ აქტივი“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

17.07.19 - დღემდე: შპს „ხალიკ აქტივი 1“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

23.07.18 – 30.06.19: სს „HALYK FINANCE“ გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე

01.11.16 – 22.07.18: სს „HALYK FINANCE“ გამგეობის წევრი – ფინანსური დირექტორი (CFO)

16.03.09 – 31.10.16: სს „HALYK FINANCE“ გამგეობის წევრი – მთავარი ბუღალტერი

30.04.08 – 15.03.09: სს „HALYK FINANCE“ ფინანსური დირექტორი

23.01.06 – 31.10.07: სს „HALYK FINANCE“ მთავარი ბუღალტერი

09.07.17 – 01.03.19: სს „ყაზკომერც სექიურითი“ (სს „ყაზმომერცბანკის“ შვილობილი ორგანიზაცია) დირექტორთა საბჭოს წევრი

12.03.07 – 31.12.11: (შერწყმა Halyk Finance-თან) სს «HALYK CAPITAL» ყაზახეთის სახალხო ბანკის შვილობილი ორგანიზაცია გამგეობის წევრი – მთავარი ბუღალტერი

28.10.05 – 31.12.08: სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“ Private banking დეპარტამენტის ბექ - ოფისის სამმართველოს უფროსი

14.03.05 – 28.10.05: სს „ყაზინვესტბანკი“ საოპერაციო დეპარტამენტის დირექტორი

20.07.04 – 02.03.05: სს „ნაურიზ ბანკი ყაზახეთი“ საოპერაციო დეპარტამენტის დირექტორი – მთავარი ბუღალტერის მოადგილე

01.01.04 – 19.07.04: სს „ნაურიზ ბანკი ყაზახეთი“ საოპერაციო დეპარტამანეტის დირექტორის მოადგილე

01.02.03 – 31.12.04: სს „ნაურიზ ბანკი ყაზახეთი“ კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი

01.07.02 – 31.01.03: სს “დემირ ბანკი ყაზახეთი“ კომერციული კრედიტების და ბექ-ოფისის დეპარტამენტის უფროსი

02.05.01 – 30.06.02:  სს “დემირ ბანკი ყაზახეთი“ კლიენტებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი (2001 წლის სექტემბრიდან - კლიენტებთან ურთიერთობის და საცალო ბიზნესის კუთხით მუშაობის განყოფილება)

10.04.00 – 02.05.01: სს “დემირ ბანკი ყაზახეთი“ კლიენტებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი, ატირაუს ფილიალი

01.09.99 – 10.04.00: სს შვილობილი ბანკი „ABN AMRO Bank Kazakhstan“ კლიენტების მომსახურების სპეციალისტი

01.12.98 – 31.05.99: სს შვილობილი ბანკი „ABN AMRO Bank Kazakhstan“ საოპერაციო სამმართველოს სპეციალისტი

10.06.98 – 31.07.98: სს შვილობილი ბანკი „ABN AMRO Bank Kazakhstan“ სტაჟიორი ადგილობრივი და საერთაშორისო გადახდების განყოფილებებში

ვიქტორ სკრილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი

ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

განათლება:

ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი

1998 წ. ფინანსების ბაკალავრი, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა

1991-1996 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი

სამუშაო გამოცდილება:

2008.01 სს "ხალიკ ბანკ საქართველო" -ს გენერალური დირექტორი. 

2007.03  ფინანსური შემფასებელი, MONEYVAL-ის მესამე ადგილზე შეფასება ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო ზომებთან დაკავშირებით "ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში".საქართველოს ეროვნული ბანკი

2003.07 - 2007.07  საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი. 

2002-2016 საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზომების შეფასების რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტში (MONEYVAL)

2002.02 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე

2001.11 არა-საბანკო სადეპოზიტო ორგანიზაციების ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე  

2000.01 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს საბანკო პოლიტიკის განყოფილების უფროსი.

1999.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს ანგარიშგების განყოფილების უფროსი

1998.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური შემოწმების განყოფილების უფროსი ეკონომისტი

1996.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური შემოწმების განყოფილების ეკონომისტი 

1999 - 2001 საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის ტრანსკავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ჯგუფის მდივანი კ/ბ "საქართველოს ბანკი"

1995.01 სავალუტო განყოფილების უფროსი ეკონომისტი

1994.07 ფულად-საკრედიტო განყოფილების წამყვანი ეკონომისტი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

განათლება:

1995-2001 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. იურისტის დიპლომი

1989-1994 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. ეკონომისტის დიპლომი

სამუშაო გამოცდილება:

2008 წლის იანვირიდან - ს.ს. "ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე

2005-2007 ს.ს. "კასკად ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორი

2003-2005 ს.ს. "გაერთიანებული ქართული ბანკი"-ს (ვი-თი-ბი ბანკი) გენერალური დირექტორის მოადგილე

2002-2003 საქართველოს ეროვნული ბანკის საავალუტო სამმართველოს უფროსი

2001-2002 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე

2000-2001 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

2000-2000 USAID -ის საბანკო ზედამხედველობის პროგრამის კონსულტანტი

1995-2000 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი ეკონომისტი

1994-1995 კომერციული ბანკი "ამირანი"-ს საკრედიტო დეპარტამენტის მთავარი ეკონომისტი

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

 განათლება:

1992-1997 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მენეჯერი  - თბილისის სახელმწიფო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება:

2010.03 - სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე

2008 - 2010.03 სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს რისკების მართვის სამმართველოს უფროსი

2008.05 - 2008.11 სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს საკრედიტო ანალიზის სამმართველოს უფროსი

2007.10 - 2008.05 სს „თიბისი ბანკი"-ს სავაჭრო დაფინანსების უფროსი

2006.12 - 2007.09 სს „კასკად ბანკი საქართველო"-ს კომერციული დირექტორი

2006.01 - 2006.12 სამშენებლო-საინვესტიციო კომპანია „ლიბო"-ს ფინანსური დირექტორი

2005.03 - 2005.12 სადისტრიბუციო კომპანია "პონტო სტარი"- ფინანსური დირექტორი

1997.08 - 2005.03 სს „ემპორიკი ბანკი საქართველო"-ს საბუღალტრო დირექტორი

1997.04 - 1997.08 შპს "აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი", აუდიტორი

1995.08 - 1997.04 სს „თბილკომბანკი"-ს ბუღალტრის თანაშემწე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

განათლება:

1988 – 1993 - ყაზახეთი,  მართვის სახელმწიფო აკადემია,  ეკონომისტი, ფაკულტეტი - ფინანსები და კრედიტი 

სამუშაო გამოცდილება:

2014.04  -  სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე

2010.10 - 2014.04 -  სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საცალო გაყიდვებისა და  მომსახურების დეპარტამენტი - საცალო და საბარათე პროდუქტების სამმართველოს უფროსი

2009.06 - 2010.10 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საბანკო პროდუქტებისა და  მომსახურების დეპარტამენტი - საცალო პროდუქტების სამმართველოს უფროსი

2006.02 -  2009.06 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საცალო გაყიდვების დეპარტამენტი -  მომსახურებისა და ანგარიშგების სამმართელოს უფროსი, საცალო გაყიდვების სამმართველოს უფროსი

1997.04 -  2006.02 -  სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“,  საცალო ბიზნესის დეპარტამენტი, - მთავარი სპეციალისტი, მენეჯერი, უფროსი მენეჯერი, მთავარი მენეჯერი

1996.05 -  1997.04 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“,  საცავის კონტროლიორი, წამყვანი ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი, ფულადი სახსრების მიმოქცევის განყოფილების უფროსი

1994.09 - 1996.05 -  ყაზახეთის რესპუბლიკის ეროვნული ბანკი, ალმატის მთავარი ტერიტორიული სამმართველო, ფულადი     სახსრების მიმოქცევის სამმართველო, ეკონომისტი

1993.06 -  1997.09 -  კაზკომბანკი „კაინარი“, ეკონომისტი.

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

განათლება:

2014/08 The George Washington University, პროექტ მენეჯმენტი, მაგისტრის დიპლომი 

2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – სტრატეგიული მენეჯმენტი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – ბიზნეს კომუნიკაცია, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – მარკეტინგული მენეჯმენტი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

2004/03 საბანკი-საფინანსო აკადემია, კორპორატიული  ფინანსები, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

1998-2001/09 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა, ფაკულტეტი - კომერცია და მარკეტინგი საერთაშორისო ვაჭრობაში, საქართველო, თბილისი   

2001/08 EBRD, კორპორატიული ფინანსები , სერთიფიკატი,  Hotel Palace Metekhi, საქართველო, თბილისი

2001/01 საბანკი-საფინანსო აკადემია, ფინანსური ანგარიშგება და მისი გამოყენება, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

2000/04 საბანკი-საფინანსო აკადემია, მომსახურების ხარისხის ამაღლების პროგრამის ინსტრუქტორთა მომზადება, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

1993-1998 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი - კომერცია და მარკეტინგი საერთაშორისო ვაჭრობაში, უმაღლესი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი,  საქართველო, თბილისი

1996/12 მათემატიკის ინსტიტუტი, ფინანსური  მათემატიკა, წარჩინებით დასრულების სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

სამუშაო გამოცდილება:

2017/10 - დღემდე სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"- გენერალური დირექტორის მოადგილე.

2015/01 - 2017/10 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" საკრედიტო ანალიზის სამმართველოს უფროსი

2013/01 - 2014/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - საშუალო  და კორპორატიული ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსი  

2011/01 - 2012/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - საშუალო  და კორპორატიული ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

2010/07 - 2012/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - მცირე ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსი

2008/02 - 2010/02 მისო „FINCA საქართველო“ - ცენტრალური ფილიალის მმართველი/თბილისის რეგიონალური მენეჯერის მოადგილე

2006/07 - 2007/01 მისო „FINCA საქართველო“ - ისნის ფილიალის მმართველი 

2004/08 - 2007/01 სს „პროკრედიტ ბანკი“ - საკრედიტო მეთოდოლოგიის უფროსი ექსპერტი

2002/03 - 2004/07 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - „სერვის+“, ტრენერი

2001/03 - 2003/02 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - საკრედიტო ექსპერტი

2003/03 - 2004/07 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - უფროსი საკრედიტო ექსპერტი/საკრედიტო კომიტეტის წევრი

1998/08 - 2001/02 სს „თბილკომბანკი“ - ანგარიშთა მენეჯერი

Chat Trigger