კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ხელმძღვანელობა

სამეთვალყურეო საბჭო

არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

განათლება:   

1988 წელს დაამთავრა ს. კიროვის სახელობის ყაზახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობით "პოლიტიკური ეკონომიკა";

1992 წელს - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

ინფორმაცია,  კანდიდატის სს "ყაზახეთის სახალხო ბანკთან" დაკავშირებულობის შესახებ: „ყაზახეთის რესპუბლიკაში ბანკებისა და საბანკო საქმიანობის შესახებ" კანონის   მე-2-1 მუხლის თანახმად -  არ არის სს "ყაზახეთის სახალხო ბანკთან" დაკავშირებული პირი

სამუშაო გამოცდილება: 

2003 წლის ივნისიდან 2004 წლის მარტის ჩათვლით - სს "ეროვნული ინოვაციური ფონდი"-ს გამგეობის თავმჯდომარე.

2004 წლის მარტიდან 2004 წლის აპრილამდე - ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა  პირველი ვიცე-მინისტრი.

2004 წლის აპრილიდან 2006 წლის თებერვლიდან - ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრი.

2006 წლის იანვრიდან 2008 წლის იანვრამდე - ყაზახეთის რესპუბლიკის  ფინანსური ბაზრისა და ფინანსური ორგანიზაციების რეგულირებისა და ზედამხედველობის სააგენტოს თავმჯდომარე.

2008 წლის იანვრიდან 2008 წლის ოქტომბრამდე - სააქციო საზოგადოებია მდგრადი განვითარების ფონდი „კაზინა“-ს გამგეობის თავმჯდომარე.

2008 წლის ნოემბრიდან 2011 წლის მაისის ჩათვლით - სს „ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი „სამრუკ-კაზინა“-ს“  გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე.

2011 წლის დეკემბრიდან 2012 წლის თებერვლამდე - სს „ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი „სამრუკ-კაზინა“-ს“ გამგეობის თავმჯდომარის მრჩეველი.

2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე - სს “ყაზახეთის სახალხო ბანკი“-ს დამოუკიდებელი დირექტორი, დირექტორთა საბჭოს წევრი.

დამატებითი ინფორმაცია:

2008 წლის ნოემბრიდან 2011 წლის ივნისამდე - სს „კაზინა კაპიტალ მენეჯმენტი“-ს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

2008 წლის დეკემბრიდან 2016 წლამდე - სს „სტრესული აქტივების ფონდი“- ს (სს „ბაიტერეკ დეველოპმენტი“-ს) დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

2009 წლის თებერვლიდან 2011 წლის აგვისტომდე - სს „ბი თი ეი ბანკი“- ს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

2009 წლიდან 2013 წლამდე - Sekerbank თურქეთის დირექტორთა საბჭოს წევრი;

2012 წლის დეკემბრიდან დღემდე - შპა „Tele2“-ის დირექტორთა საბჭოსთან არსებული მრჩეველთა კომიტეტის წევრი;

2014 წლის ნოემბრიდან 2018 წლის ივნისამდე - სს «Altyn Bank»-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი დირექტორი;

2016 წლის თებერვლიდან დღემდე - სს „Halyk Finance“ და სს „Халык-Life“ დირექტორთა საბჭოს წევრი, დამოუკიდებელი დირექტორი;

2017 წლის ივლისში არჩეულ იქნა სს “ყაზკომერცბანკი“-ს  დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ;

2018 წლის ივნისიდან დღემდე - სს „Altyn Bank“-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი, დამოუკიდებელი დირექტორი.
 

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

განათლება:

1992 წელს დაამთავრა “ალ-ფარაბი”-ს სახელობის ყაზახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი., სპეციალობით  პოლიტიეკონომია

სამუშაო გამოცდილება:

1992 წლიდან მოღვაწეობს საბანკო სისტემაში. 1992 წლიდან 1996 წლამდე მუშაობდა ყაზახეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ბანკში და იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობებს

1996-1997 წლებში მუშაობდა „Barents Group“-ში, ყაზახეთის რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში ბუღალტრული ანგარიშგების რეფორმის გატარებაზე USAID– ის პროექტის კონსულტანტად

სააღრიცხვო რეფორმის პროექტის კონსულტანტად ყაზახეთის რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში, მშობელთა ჯგუფში

1998-2001 წლებში: გამგეობის წევრი - მთავარი ბუღალტერი, ფინანსური კონტროლისა და ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დირექტორი დახურულ სააქციო საზოგადოება „სითიბანკი ყაზახეთში“

ჩინგიზ კანაპიანოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

განათლება:

1995  – 1997 ყაზახეთის სახელმწიფო ეროვნული უნივერსიტეტი. ალ-ფარაბი
ეკონომიკისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტი (სპეციალობა - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები)

1997  – 2000 მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტი (MGIMO), საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ბაკალავრი (სპეციალიზაცია - მსოფლიო ეკონომიკა, აშშ ეკონომიკა)

2000  – 2002 მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტი (MGIMO), საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი.
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების მაგისტრი
წითელი დიპლომი წარჩინებით, მედალი გამორჩეული აკადემიური მიღწევებისთვის
 

სამუშაო გამოცდილება:

2020 წლის თებერვლიდან – Halyk Group-ის სს „Halyk Global Markets“-ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

2019 წლის ოქტომბრიდან - რაკომერციული სააქციო საზოგადოება ”მწვანე ტექნოლოგიებისა და საინვესტიციო პროექტების ცენტრი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, აუდიტისა და რისკების კომიტეტის თავმჯდომარე.

2018 წლის ივლისიდან - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, დამოუკიდებელი დირექტორი, სს „ყაზახეთ-ბრიტანული უნივერსიტეტი“, სტრატეგიისა და საინვესტიციო კომიტეტის თავმჯდომარე www.kbtu.kz  

2018 წლის ივლისიდან – GEC Consulting, პარტნიორი, ყაზახეთის ოფისის ხელმძღვანელი, www.gec-consulting.com

2017 წლის თებერვლიდან - სს „სასაქონლო ბირჟის ევრაზიული სავაჭრო სისტემის“ გამგეობის თავმჯდომარის მრჩეველი. www.ets.kz
 

ვიქტორ სკრილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

განათლება:

2007  წელს დაამთავრა ყარაღანდას სახელმწიფო უნივერსისტეტი, სპეციალობით  ფინანსები; ყაზახეთის მთავრობის სტიპენდიანტი; დისერტაცია   თემაზე - ბანკის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი. 
ბანკირის გამოცდილება შემდეგ სფეროებში: შერწყმა და შეძენა (M&A), სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება, ინვესტორთან ურთიერთობები და კაპიტალის ბაზრის ოპერაციები. 

სამუშაო გამოცდილება:

2007 წლიდან დღმდე მოღვაწეობს საბანკო სისტემაში - სს „ხალიკ ბანკი“, ალმათი, ყაზახეთი.

2007– 2008 წ.წ. ფინანსური ანალიტიკოსი ყარაღანდას ფილიალში;

2008 - 2013 წ.წ. მენეჯერი, უფროსი მენეჯერი;

2013 – 2013 წ.წ. საერთაშორისო დეპარტამენტის  ფინანსური ინსტიტუტების ხელმძღვანელი;  

2013 - 2015 წ.წ. საერთაშორისო დეპარტამენტის დირექტორი;

2015– 2016 წ.წ. საერთაშორისო დეპარტამენტის დირექტორი / სტრატეგიული განყოფილების ხელმძღვანელის მოადგილე;

2016 –2017 წ.წ.  სტრატეგიული განყოფილების ხელმძღვანელი;

2017 –2018 წ.წ. სტრატეგიული განყოფილების– ინტეგრაციის გუნდის ხელმძღვანელი; 

2018 წლიდან - დღემდე  სტრატეგიული განყოფილების ხელმძღვანელი.
 

ნათია სვანაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

განათლება:

2005-2009 - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბიზნეს-სკოლა (ESM) - ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება:

2022 - დღემდე - ალიზი დეველოპმენტი, ფინანსური მრჩეველი

2018 - 2022 - იუაი საქართველო - აუდიტის უფროსი მენეჯერი

2015 - 2018 - იუაი საქართველო - აუდიტის მენეჯერი

2012 - 2015 - იუაი საქართველო - აუდიტის სენიორი

2008 - 2011 - იუაი საქართველო - აუდიტის სტაფი

 

 

 

დირექტორატი

ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

განათლება:

ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი

1998 წ. ფინანსების ბაკალავრი, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა

1991-1996 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი

სამუშაო გამოცდილება:

2008.01 სს "ხალიკ ბანკ საქართველო" -ს გენერალური დირექტორი. 

2007.03  ფინანსური შემფასებელი, MONEYVAL-ის მესამე ადგილზე შეფასება ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო ზომებთან დაკავშირებით "ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში".საქართველოს ეროვნული ბანკი

2003.07 - 2007.07  საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი. 

2002-2016 საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზომების შეფასების რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტში (MONEYVAL)

2002.02 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე

2001.11 არა-საბანკო სადეპოზიტო ორგანიზაციების ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე  

2000.01 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს საბანკო პოლიტიკის განყოფილების უფროსი.

1999.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს ანგარიშგების განყოფილების უფროსი

1998.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური შემოწმების განყოფილების უფროსი ეკონომისტი

1996.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური შემოწმების განყოფილების ეკონომისტი 

1999 - 2001 საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის ტრანსკავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ჯგუფის მდივანი კ/ბ "საქართველოს ბანკი"

1995.01 სავალუტო განყოფილების უფროსი ეკონომისტი

1994.07 ფულად-საკრედიტო განყოფილების წამყვანი ეკონომისტი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

განათლება:

1995-2001 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. იურისტის დიპლომი

1989-1994 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. ეკონომისტის დიპლომი

სამუშაო გამოცდილება:

2008 წლის იანვირიდან - ს.ს. "ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე

2005-2007 ს.ს. "კასკად ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორი

2003-2005 ს.ს. "გაერთიანებული ქართული ბანკი"-ს (ვი-თი-ბი ბანკი) გენერალური დირექტორის მოადგილე

2002-2003 საქართველოს ეროვნული ბანკის საავალუტო სამმართველოს უფროსი

2001-2002 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე

2000-2001 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

2000-2000 USAID -ის საბანკო ზედამხედველობის პროგრამის კონსულტანტი

1995-2000 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი ეკონომისტი

1994-1995 კომერციული ბანკი "ამირანი"-ს საკრედიტო დეპარტამენტის მთავარი ეკონომისტი

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

 განათლება:

1992-1997 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მენეჯერი  - თბილისის სახელმწიფო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება:

2010.03 - სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე

2008 - 2010.03 სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს რისკების მართვის სამმართველოს უფროსი

2008.05 - 2008.11 სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს საკრედიტო ანალიზის სამმართველოს უფროსი

2007.10 - 2008.05 სს „თიბისი ბანკი"-ს სავაჭრო დაფინანსების უფროსი

2006.12 - 2007.09 სს „კასკად ბანკი საქართველო"-ს კომერციული დირექტორი

2006.01 - 2006.12 სამშენებლო-საინვესტიციო კომპანია „ლიბო"-ს ფინანსური დირექტორი

2005.03 - 2005.12 სადისტრიბუციო კომპანია "პონტო სტარი"- ფინანსური დირექტორი

1997.08 - 2005.03 სს „ემპორიკი ბანკი საქართველო"-ს საბუღალტრო დირექტორი

1997.04 - 1997.08 შპს "აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი", აუდიტორი

1995.08 - 1997.04 სს „თბილკომბანკი"-ს ბუღალტრის თანაშემწე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

განათლება:

1988 – 1993 - ყაზახეთი,  მართვის სახელმწიფო აკადემია,  ეკონომისტი, ფაკულტეტი - ფინანსები და კრედიტი 

სამუშაო გამოცდილება:

2014.04  -  სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე

2010.10 - 2014.04 -  სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საცალო გაყიდვებისა და  მომსახურების დეპარტამენტი - საცალო და საბარათე პროდუქტების სამმართველოს უფროსი

2009.06 - 2010.10 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საბანკო პროდუქტებისა და  მომსახურების დეპარტამენტი - საცალო პროდუქტების სამმართველოს უფროსი

2006.02 -  2009.06 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საცალო გაყიდვების დეპარტამენტი -  მომსახურებისა და ანგარიშგების სამმართელოს უფროსი, საცალო გაყიდვების სამმართველოს უფროსი

1997.04 -  2006.02 -  სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“,  საცალო ბიზნესის დეპარტამენტი, - მთავარი სპეციალისტი, მენეჯერი, უფროსი მენეჯერი, მთავარი მენეჯერი

1996.05 -  1997.04 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“,  საცავის კონტროლიორი, წამყვანი ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი, ფულადი სახსრების მიმოქცევის განყოფილების უფროსი

1994.09 - 1996.05 -  ყაზახეთის რესპუბლიკის ეროვნული ბანკი, ალმატის მთავარი ტერიტორიული სამმართველო, ფულადი     სახსრების მიმოქცევის სამმართველო, ეკონომისტი

1993.06 -  1997.09 -  კაზკომბანკი „კაინარი“, ეკონომისტი.

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

განათლება:

2014/08 The George Washington University, პროექტ მენეჯმენტი, მაგისტრის დიპლომი 

2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – სტრატეგიული მენეჯმენტი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – ბიზნეს კომუნიკაცია, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – მარკეტინგული მენეჯმენტი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

2004/03 საბანკი-საფინანსო აკადემია, კორპორატიული  ფინანსები, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

1998-2001/09 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა, ფაკულტეტი - კომერცია და მარკეტინგი საერთაშორისო ვაჭრობაში, საქართველო, თბილისი   

2001/08 EBRD, კორპორატიული ფინანსები , სერთიფიკატი,  Hotel Palace Metekhi, საქართველო, თბილისი

2001/01 საბანკი-საფინანსო აკადემია, ფინანსური ანგარიშგება და მისი გამოყენება, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

2000/04 საბანკი-საფინანსო აკადემია, მომსახურების ხარისხის ამაღლების პროგრამის ინსტრუქტორთა მომზადება, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

1993-1998 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი - კომერცია და მარკეტინგი საერთაშორისო ვაჭრობაში, უმაღლესი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი,  საქართველო, თბილისი

1996/12 მათემატიკის ინსტიტუტი, ფინანსური  მათემატიკა, წარჩინებით დასრულების სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი

სამუშაო გამოცდილება:

2017/10 - დღემდე სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"- გენერალური დირექტორის მოადგილე.

2015/01 - 2017/10 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" საკრედიტო ანალიზის სამმართველოს უფროსი

2013/01 - 2014/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - საშუალო  და კორპორატიული ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსი  

2011/01 - 2012/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - საშუალო  და კორპორატიული ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

2010/07 - 2012/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - მცირე ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსი

2008/02 - 2010/02 მისო „FINCA საქართველო“ - ცენტრალური ფილიალის მმართველი/თბილისის რეგიონალური მენეჯერის მოადგილე

2006/07 - 2007/01 მისო „FINCA საქართველო“ - ისნის ფილიალის მმართველი 

2004/08 - 2007/01 სს „პროკრედიტ ბანკი“ - საკრედიტო მეთოდოლოგიის უფროსი ექსპერტი

2002/03 - 2004/07 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - „სერვის+“, ტრენერი

2001/03 - 2003/02 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - საკრედიტო ექსპერტი

2003/03 - 2004/07 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - უფროსი საკრედიტო ექსპერტი/საკრედიტო კომიტეტის წევრი

1998/08 - 2001/02 სს „თბილკომბანკი“ - ანგარიშთა მენეჯერი