კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სხვადასხვა

„ინტერესთა კონფლიქტის მართვის დებულების“  შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2015 წლის 10 მარტის  №26/04  ბრძანებით დამტკიცებული ინფორმაცია.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ფაილები:

Chat Trigger