კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

იპოთეკური სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

უკან დაბრუნება
იპოთეკური სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

თუ შემოსავალს იღებთ მხოლოდ გზავნილების სახით და გსურთ შეიძინოთ, ააშენოთ ან გაარემონტოთ უძრავი ქონება, გთავაზობთ იპოთეკურ სესხს თქვენთვის მორგებული პირობებით.

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL, USD, EUR
სესხის მაქსიმალური ვადა
10 წელი
საპროცენტო განაკვეთი
11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR
თანამონაწილეობა
არ მოითხოვება

*მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR).

 • მსესხებლის/თანამსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • ბოლო 12 თვის მანძილზე მიღებული გზავნილების ამონაწერი.
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - საზღვარგარეთიდან მიღებული გზავნილები
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

მსგავსი სესხები

Chat Trigger