კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

იპოთეკური სესხი

უკან დაბრუნება
იპოთეკური სესხი

თუ გსურთ შეიძინოთ, ააშენოთ ან გაარემონტოთ უძრავი ქონება, გთავაზობთ იპოთეკურ სესხს შემდეგი პირობებით:

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL, USD, EUR
სესხის მაქსიმალური ვადა
20 წელი
საპროცენტო განაკვეთი
11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR
თანამონაწილეობა
არ მოითხოვება

*მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR).

  • მსესხებლის/თანამსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
  • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები.
  • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს);
  • შემოსავალი - ნებისმიერი სახის სტაბილური შემოსავალი: ხელფასი, დივიდენდი, იჯარა, თვითდასაქმებით მიღებული შემოსავალი;
  • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
     

მსგავსი სესხები

Chat Trigger