კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ბანკის რეიტინგები

Fitch-ის რეიტინგი

საკრედიტო რეიტინგი - 12.10.2023

გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი
BB+
პროგნოზი
სტაბილური
მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი
B
მხარდაჭერის რეიტინგი
3
ქვეყნის "ზედა ზღვარი"
BB