კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

ბანკის რეიტინგები

Fitch-ის რეიტინგი

საკრედიტო რეიტინგი - 13.04.2021

გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი
BB+
პროგნოზი
ნეგატიური
მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი
B
მხარდაჭერის რეიტინგი
3
ქვეყნის "ზედა ზღვარი"
BB-