ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

ბანკის რეიტინგები

Fitch-ის რეიტინგი

საკრედიტო რეიტინგი - 26.11.2020

პროგნოზი
სტაბილური
გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი
BB
მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი
B
მხარდაჭერის რეიტინგი
3
ქვეყნის "ზედა ზღვარი"
BB-