კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

POS ტერმინალი

სტანდარტული POS ტერმინალი

სტანდარტული ტერმინალი საგადახდო ინსტრუმენტია,  რომელზეც შესაძლებელია დამატებითი ფუნქციების გააქტიურება, მათ შორის, სამადლობლის, პრეავტორიზაციის, თანხის დაბრუნების, რაც უფრო მოქნილს  ხდის მომსახურების პროცესს.

"სამადლობელის" იგივე „თიფის“ ფუნქციის გააქტიურებით, მომხმარებელს საშუალება აქვს სამადლობელი თანხის დატოვება მოახდინოს  უნაღდო ანგარიშწორებით.

 

ინოვაციური პროდუქტი - ფისკალური POS ტერმინალი

ეს არის ტერმინალი, რომელსაც დამატებული  აქვს  სალარო აპარატის ფუნქციაც. ამ ტიპის ტერმინალზე შესაძლებელია მოხდეს ქვითრის ბეჭდვა, როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორების დროს. ფისკალური ტერმინალის სალარო ნაწილი არის სრულიად უფასო, რაც იურიდიულ პირს აძლევს საშუალებას დაზოგოს ცალკე  სალარო აპარატის სრული ღირებულება და ტექნიკური მხარდაჭერის მომსახურების ღირებულება.

 

ინტეგრირებული POS ტერმინალი

ინტეგრირებული POS ტერმინალი გვაძლევს   პარტნიორი ბიზნესის საოპერაციო პროგრამასთან ინტეგრირების საშუალებას , რაც გადახდის პროცესს უფრო მოსახერებელს  და ოპერატიულს ხდის.