კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები
განვადება

განვადება

მისამართი: სამშენებლო და სარემონტო მასალების მაღაზია "ნოვა" (თბილისი, რ. აგლაძის 45)

 

მსესხებელი

ფიზიკური პირები – საქართველოს რეზიდენტები (გამონაკლისია ყაზახეთის მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ საქართველოს ბინადრობის მოწმობა)

ესხის თანხა

100-15 000 ლარი

ვალუტა

GEL

სესხის ვადა

2-36 თვე

მსესხებლის ასაკი

მინიმალური ასაკი - 19 წელი / მაქსიმალური ასაკი - 65 წელი

საპროცენტო განაკვეთი

0%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

არაუმეტეს 50%

გაცემის საკომისიო

გაცემის (დამტკიცების) საკომისიო - 0%-დან

წინსწრებით დაფარვის საკომისიო

ეროვნული ბანკის მიერ ფიქსირებული ტიპის განაკვეთებისთვის დადგენილი სტანდარტული ტარიფი

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% დღეში, მაგრამ არაუმეტეს ნარჩენი ძირის 0.27%-ისა

თანამსესხებელი

არ გაითვალისწინება

შემოსავალი

ხელფასი, გზავნილები

შემოსავლის დადასტურების გზა

თუ განცხადებლის შემოსავლები არ დეკლარირდება შემოსავლების სამსახურში - შემოსავლების დადასტურება მოითხოვება დანართი #2-ის მიხედვით (შემოსავლების სპეციფიკიდან და რისკ-მენეჯერის მოთხოვნიდან გამომდინარე