კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი ნებისმიერი მიზნობრიობით

უკან დაბრუნება

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

10%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

14.26%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

30,000 ლარი

სესხის მაქსიმალური ვადა

4 წელი

სესხის ვალუტა

GEL

სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური თანხა

300,000 GEL ან ეკვ. შესაბამის ვალუტაში

სესხის მაქსიმალური ვადა

10 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

სესხი თვითდასაქმებული პირებისთვის

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან

სესხის მაქსიმალური ვადა

4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე; 10 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

სესხის ვალუტა

GEL

სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე / 7 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

სესხი ანაბრის უზრუნველყოფით

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

დამოკიდებულია სესხის/ანაბრის ვალუტასა და ვადაზე

სესხის მაქსიმალური თანხა

ანაბარზე განთავსებული თანხის 95%

სესხის მაქსიმალური ვადა

ანაბრის მოქმედების ვადის ბოლომდე

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR*

ოვერდრაფტი

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

16%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

17.2%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

ხელფასის 100%

სესხის ვალუტა

GEL

საკრედიტო ბარათის ლიმიტი

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

18%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

22.33%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

30,000 GEL

სესხის ვალუტა

GEL

Chat Trigger