კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

უკან დაბრუნება
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

გთავაზობთ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილ სესხს ნებისმიერი მიზნობრიობით.

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL, USD, EUR
სესხის მაქსიმალური თანხა
300,000 GEL ან ეკვ. შესაბამის ვალუტაში
სესხის მაქსიმალური ვადა
10 წელი
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

*მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR).

  • მსესხებლის/თანამსესხებლის ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
  • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები
  • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
  • შემოსავალი - ნებისმიერი სახის სტაბილური შემოსავალი: ხელფასი, დივიდენდი, იჯარა ...
  • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
     

მსგავსი სესხები

Chat Trigger