კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

უკან დაბრუნება
სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

თუ შემოსავალს იღებთ მხოლოდ გზავნილების სახით, ჩვენ გთავაზობთ სამომხმარებლო სესხს თქვენთვის მორგებული პირობებით:

მახასიათებლები

სესხის მაქსიმალური ვადა
4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე / 7 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR*
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
12.03%-დან GEL / 7.82%-დან USD / 5.38%-დან EUR

*უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში, გრძელვადიან სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია საჯარო ინდექსზე - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე  

 • თუ სესხის თანხა აღემატება 20,000 ლარს - მსესხებლის/თანამსესხებლის ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • ბოლო 12 თვის მანძილზე მიღებული გზავნილების ამონაწერი.
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - საზღვარგარეთიდან მიღებული გზავნილები
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

მსგავსი სესხები

Chat Trigger