კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი თვითდასაქმებული პირებისთვის

უკან დაბრუნება
სესხი თვითდასაქმებული პირებისთვის

თუ თქვენი შემოსავალი არ დასტურდება საბანკო ჩარიცხვებით, ჩვენ გთავაზობთ სამომხმარებლო სესხს თქვენთვის მორგებული პირობებით:

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL
სესხის მაქსიმალური ვადა
4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე; 10 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
11%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
12.03%-დან

*უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში, გრძელვადიან სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია საჯარო ინდექსზე - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე  

 • თუ სესხის თანხა აღემატება 30,000 ლარს - მსესხებლის/თანამსესხებლის ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები.
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - ნებისმიერ სფეროში თვითდასაქმებით მიღებული სტაბილური შემოსავალი:  კერძო გაკვეთილებით, მგზავრების გადაზიდვით, ხელობით, არასრულწლოვან თუ ხანდაზმულ პირთა მოვლით ...
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

მსგავსი სესხები

Chat Trigger