კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

უკან დაბრუნება
სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

თუ გაგაჩნიათ სტაბილური შემოსავალი, გთავაზობთ არაუზრუნველყოფილ სესხს გამარტივებული პირობებით:

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა
30,000 ლარი
სესხის მაქსიმალური ვადა
4 წელი
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
10%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
14.26%-დან
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები.
     
  • ასაკი - 21-65 წელი (ვადის ბოლოს)
  • შემოსავალი - ნებისმიერი სახის სტაბილური შემოსავალი: ხელფასი, დივიდენდი, იჯარა...
  • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
     

მსგავსი სესხები

Chat Trigger