კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

ხალიკ ოვერდრაფტი

უკან დაბრუნება
ხალიკ ოვერდრაფტი

მოკლევადიანი საოპერაციო ხარჯების და სხვა მიმდინარე ვალდებულებების დაფინანსება, როგორიცაა:

  • მომწოდებლების დავალიანება;
  • ტრანსპორტირებისთან დაკავშირებული ხარჯები;
  • საქონლის განბაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
  • მიმდინარე დავალიანების დაფარვა (ხელფასი, საგადასახადო გადასახადი და ა.შ.);
  • სხვა მიმდინარე საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება.

მახასიათებლები

ვადა
12 თვემდე (სრული დაფარვით ყოველ 30 დღეში)
თანხა
საბანკო ბრუნვის მიხედვით

მსგავსი სესხები

Chat Trigger