კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ხალიკ ოვერდრაფტი

უკან დაბრუნება
ხალიკ ოვერდრაფტი

მოკლევადიანი საოპერაციო ხარჯების და სხვა მიმდინარე ვალდებულებების დაფინანსება, როგორიცაა:

  • მომწოდებლების დავალიანება;
  • ტრანსპორტირებისთან დაკავშირებული ხარჯები;
  • საქონლის განბაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
  • მიმდინარე დავალიანების დაფარვა (ხელფასი, საგადასახადო გადასახადი და ა.შ.);
  • სხვა მიმდინარე საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება.

მახასიათებლები

სესხის თანხა*
საბანკო ბრუნვის მიხედვით

მსგავსი სესხები