კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სწრაფი ბიზნეს სესხი

უკან დაბრუნება
სწრაფი ბიზნეს სესხი

ბიზნესის განვითარება და/ან სამომხმარებლო მიზნებისთვის.

მახასიათებლები

უპირატესობა
შემოსავლის დადასტურების გარეშე. კლიენტის საანკეტო მონაცემების საფუძველზე
ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი
სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით) / განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე
უზრუნველყოფა
მოითხოვება
ვადა
60 თვემდე
თანხა
2,000 – 50,000 USD
ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მსგავსი სესხები

Chat Trigger