კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

საბანკო გარანტია

უკან დაბრუნება
საბანკო გარანტია

მოსახერხებელი და საიმედო გზა მესამე პირის წინაშე ვალდებულების უზრუნველსაყოფად.

საბანკო გარანტიის ტიპები:

  • სატენდერო წინადადების გარანტია;
  • ხელშეკრულების შესრულების გარანტია;
  • ავანსის გარანტია;
  • გადახდის გარანტია;
  • ხარისხის გარანტია;
  • საბაჟო გარანტია.

მახასიათებლები

მსგავსი სესხები