კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

თქვენი პირადი საჭიროებისთვის

უკან დაბრუნება

სამომხმარებლო სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

თანხა

2,000 – 100,000 USD

ვადა

84 თვემდე

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)

იპოთეკური სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

თანხა

2,000 – 1,000,000 USD

ვადა

120 თვემდე

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)

Chat Trigger