კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

საინვესტიციო სესხი

უკან დაბრუნება
საინვესტიციო სესხი
  • კომერციული უძრავი ქონების შეძენა / მშენებლობა / რემონტი
  • კომერციული მიწის ნაკვეთების შესაძენად,
  • მოძრავი ქონების შეძენის / შეკეთების მიზნით,
  • წარმოების მოდერნიზაციისთვის
  • ინვესტიციები არსებული ბიზნესის ახალ მიმართულებაში,
  • ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციის მიზნებისთვის მიღებული შიდა და გარე სესხების რეფინანსირება

მახასიათებლები

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი
სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)
უზრუნველყოფა
მოითხოვება
ვადა
120 თვემდე
თანხა
2,000 – 1,000,000 USD
ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მსგავსი სესხები

Chat Trigger