კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

იპოთეკური სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

უკან დაბრუნება
იპოთეკური სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

გაიცემა საცხოვრებელი უძრავი ქონების და მიწის ნაკვეთების შეძენისთვის, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის, არაკომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მშენებლობის/რეკონსტრუქციის/რემონტისთვის, აგრეთვე შიდა და გარე იპოთეკური სესხების რეფინანსირებისთვის.

მახასიათებლები

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი
სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)
უზრუნველყოფა
მოითხოვება
ვადა
120 თვემდე
თანხა
2,000 – 1,000,000 USD
ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მსგავსი სესხები

Chat Trigger