კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სამომხმარებლო სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

უკან დაბრუნება
სამომხმარებლო სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

გაიცემა ბიზნესის მფლობელის და მისი  ოჯახის წევრების პირადი საჭიროებისთვის (მათ შორის: ავტოსატრანსპორტო საშუალების  შეძენის/რემონტისთვის; ავეჯის, საყოფაცხოვრებო და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისთვის; სწავლების/მკურნალობის/დასვენების საფასურის გადახდისთვის; აგრეთვე შიდა და გარე სამომხმარებლო სესხების რეფინანსირებისთვის, მათ შორის მესამე პირების სესხების ჩათვლით და ა. შ.)

მახასიათებლები

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი
სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)
უზრუნველყოფა
მოითხოვება
ვადა
84 თვემდე
თანხა
2,000 – 100,000 USD
ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მსგავსი სესხები

Chat Trigger