კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ზრდადი ანაბარი

უკან დაბრუნება
ზრდადი ანაბარი

თუ პერიოდულად გადადებთ თქვენი შემოსავლის ნაწილს, მომავალში მიღებული დანაზოგი დაგეხმარებათ თქვენი სურვილების განხორციელებაში

მახასიათებლები

ანაბრის გახსნა და მომსახურება
უფასო
ანაბრის ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი
11%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
10.45%
ანაბრის ვადა
3-24 თვე
მინიმალური თანხა
10 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

 თვე / ვალუტა

USD

ეფექტური

EUR

ეფექტური

GEL

ეფექტური

3

1.35%

1.36%

0.00%

0.00%

8.50%

8.80%

4

1.35%

1.36%

0.00%

0.00%

8.50%

8.77%

5

1.35%

1.36%

0.00%

0.00%

8.50%

8.74%

6

1.50%

1.51%

0.00%

0.00%

9.25%

9.46%

7

1.50%

1.50%

0.00%

0.00%

9.25%

9.43%

8

1.50%

1.50%

0.00%

0.00%

9.25%

9.39%

9

2.00%

2.01%

0.10%

0.10%

10.00%

10.12%

10

2.00%

2.00%

0.10%

0.10%

10.00%

10.08%

11

2.00%

2.00%

0.10%

0.10%

10.00%

10.04%

12

2.10%

2.10%

0.50%

0.50%

10.50%

10.50%

13

2.10%

2.10%

0.50%

0.50%

10.50%

10.46%

14

2.10%

2.10%

0.50%

0.50%

10.50%

10.41%

15

2.10%

2.09%

0.50%

0.50%

10.50%

10.37%

16

2.10%

2.09%

0.50%

0.50%

10.50%

10.32%

17

2.10%

2.09%

0.50%

0.50%

10.50%

10.28%

18

2.35%

2.34%

0.60%

0.60%

10.75%

10.48%

19

2.35%

2.33%

0.60%

0.60%

10.75%

10.44%

20

2.35%

2.33%

0.60%

0.60%

10.75%

10.39%

21

2.35%

2.33%

0.60%

0.60%

10.75%

10.35%

22

2.35%

2.33%

0.60%

0.60%

10.75%

10.31%

23

2.35%

2.33%

0.60%

0.60%

10.75%

10.27%

24

2.50%

2.47%

0.70%

0.70%

11.00%

10.45%

  • ანაბარზე დამატებითი თანხის შეტანა ხდება თავისუფალი წესით;
  • ანაბრის თანხისა და დარიცხული სარგებლის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ვადის ამოწურვის შემდეგ;
  • ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ანაბარზე განთავსებულ თანხას დაერიცხება „მოთხოვნამდე ანაბრის" საპროცენტო სარგებელი;
  • ვადის გასვლის შემდეგ შესაძლებელია მისი ავტომატურად გაგრძელება იგივე ვადით და ბანკში არსებული პირობებით;
  • თუ თქვენ დაგჭირდათ გარკვეული თანხის სწრაფად მიღება, როგორც ჩვენს მეანაბრეს, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიიღოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

მსგავსი ანაბრები