კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

მოთხოვნამდე ანაბარი

უკან დაბრუნება
მოთხოვნამდე ანაბარი

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიყენოთ ანაბარზე განთავსებული თანხა დარიცხულ სარგებელთან ერთად

მახასიათებლები

ანაბრის გახსნა და მომსახურება
უფასო
ანაბრის ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი
6.75%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
6.98%
ანაბრის ვადა
უვადო
მინიმალური თანხა
100 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
მოთხოვნამდე ანაბარი 
GEL ეფექტური USD ეფექტური EUR ეფექტური
6.75% 6.98% 1.25% 1.26% 0.25% 0.25%

 

  • მინიმალური თანხა და ვალუტა: 100 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო;
  • ანაბარი იხსნება განუსაზღვრელი ვადით;
  • ანაბარზე დამატებითი თანხის შეტანა ან გამოტანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: http://diagency.ge

მსგავსი ანაბრები

Chat Trigger