კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ფიზიკური პირებისთვის

უკან დაბრუნება

ზრდადი ანაბარი

ანაბრის გახსნა და მომსახურება

უფასო

ანაბრის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი

11%

მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

10.45%

მინიმალური თანხა

10 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

ანაბრის ვადა

3-24 თვე

სარგებლის გატანა

ვადის ბოლოს

მოთხოვნამდე ანაბარი

ანაბრის გახსნა და მომსახურება

უფასო

ანაბრის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი

მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი

6.75%

მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

6.98%

მინიმალური თანხა

100 ლარი / აშშ დოლარი

ანაბრის ვადა

უვადო

სარგებლის გატანა

ყოველთვიურად

ვადიანი ანაბარი

ანაბრის გახსნა და მომსახურება

უფასო

ანაბრის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი

11%

მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

10.45%

მინიმალური თანხა

100 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

ანაბრის ვადა

3-24 თვე

სარგებლის გატანა

ვადის ბოლოს / ყოველთვიურად