კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ვადიანი ანაბარი

უკან დაბრუნება
ვადიანი ანაბარი

განათავსეთ  თანხა ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ მეტი სარგებელი

მახასიათებლები

ანაბრის გახსნა და მომსახურება
უფასო
ანაბრის ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი
11%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
10.45%
ანაბრის ვადა
3-24 თვე
მინიმალური თანხა
100 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს / ყოველთვიურად

 თვე / ვალუტა

USD

EUR

GEL

3

1.60%

1.50%

8.50%

4

1.60%

1.50%

8.50%

5

1.60%

1.50%

8.50%

6

2.10%

1.75%

9.25%

7

2.10%

1.75%

9.25%

8

2.10%

1.75%

9.25%

9

2.25%

1.85%

10.00%

10

2.25%

1.85%

10.00%

11

2.25%

1.85%

10.00%

12

2.50%

2.00%

10.50%

13

2.50%

2.00%

10.50%

14

2.50%

2.00%

10.50%

15

2..50%

2.00%

10.50%

16

2.50%

2.00%

10.50%

17

2.50%

2.00%

10.50%

18

2.75%

2.25%

10.75%

19

2.75%

2.25%

10.75%

20

2.75%

2.25%

10.75%

21

2.75%

2.25%

10.75%

22

2.75%

2.25%

10.75%

23

2.75%

2.25%

10.75%

24

3.00%

2.55%

11.00%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: ლარში 8.80%-დან 10.45%-მდე; დოლარში 1.615%-დან 2.96%-მდე; ევრპშო 1.5%-დან 2.5%-მდე;

 თვე / ვალუტა

USD

EUR

GEL

3

1.35%

1.25%

8.25%

4

1.35%

1.25%

8.25%

5

1.35%

1.25%

8.25%

6

1.85%

1.50%

9.00%

7

1.85%

1.50%

9.00%

8

1.85%

1.50%

9.00%

9

2.00%

1.60%

9.75%

10

2.00%

1.60%

9.75%

11

2.00%

1.60%

9.75%

12

2.25%

1.75%

10.25%

13

2.25% 1.75% 10.25%

14

2.25% 1.75% 10.25%

15

2.25% 1.75% 10.25%

16

2.25% 1.75% 10.25%

17

2.25% 1.75% 10.25%

18

2.50% 2.00% 10.50%

19

2.50% 2.00% 10.50%

20

2.50% 2.00% 10.50%

21

2.50% 2.00% 10.50%

22

2.50% 2.00% 10.50%

23

2.50% 2.00% 10.50%

24

2.75% 2.30% 10.75%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: ლარში 8.59%-დან 11.30%-მდე; დოლარში 1.36%-დან 2.78%-მდე; ევროში 1.3%-დან 2.3%-მდე;

  • ანაბარზე დამატებითი თანხის შეტანა ან ნაწილობრივი გაცემა არ ხდება; 
  • ანაბრის მაქსიმალური ოდენობა არ არის შეზღუდული;
  • ანაბრის თანხისა და დარიცხული სარგებლის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ვადის ამოწურვის შემდეგ;
  • ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ანაბარზე განთავსებულ თანხას დაერიცხება „მოთხოვნამდე ანაბრის" საპროცენტო სარგებელი;
  • ვადის გასვლის შემდეგ შესაძლებელია მისი ავტომატურად გაგრძელება იგივე ვადით და ბანკში არსებული პირობებით;
  • თუ თქვენ დაგჭირდათ გარკვეული თანხის სწრაფად მიღება, როგორც ჩვენს მეანაბრეს, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიიღოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი.  

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

 

მსგავსი ანაბრები