კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

მომსახურების პაკეტი "ყველგან"

უკან დაბრუნება
მომსახურების პაკეტი "ყველგან"

მახასიათებლები

ძირითადი ბარათი
MasterCard World Debit
სხვა შემავალი ბარათი
ციფრული ბარათი
დისტანციური საბანკო მომსახურება
სმს / ინტერნეტ ბანკი
პაკეტის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო
1.5 ლარი
ანგარიშის გახსნა
უფასო
თანხის ანგარიშზე შეტანა
უფასო
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ბარათის ვალუტა
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ძირითადი ბარათის საფასური
უფასო
ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
10 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
 უფასო

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული  

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული  

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

 ბარათით გადახდა

 უფასო

 

დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

- სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში: 20 000 ლარი 
- სხვა ბანკში: 5 000 ლარის ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

5 000 ლარის ექვივალენტი

 გადახდის დღიური ლიმიტი

გადახდის დღიური ლიმიტი

 

მსგავსი ბარათები