კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

მომსახურების პაკეტი

უკან დაბრუნება

მომსახურების პაკეტი "ყველგან"

ძირითადი ბარათი

MasterCard World Debit

სხვა შემავალი ბარათი

ციფრული ბარათი

დისტანციური საბანკო მომსახურება

სმს / ინტერნეტ ბანკი

პაკეტის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

1.5 ლარი

ანგარიშის გახსნა

უფასო

თანხის ანგარიშზე შეტანა

უფასო

ბარათის მოქმედების ვადა

2 წელი

ბარათის ვალუტა

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

ძირითადი ბარათის საფასური

უფასო

ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო

უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა

10 ლარი

დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო

 უფასო

მომსახურების პაკეტი "მეტი"

ძირითადი ბარათი

Visa Gold

სხვა შემავალი ბარათი

MasterCard World Debit, ციფრული ბარათი

დისტანციური საბანკო მომსახურება

სმს / ინტერნეტ ბანკი

პაკეტის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

4 ლარი

ანგარიშის გახსნა

უფასო

თანხის ანგარიშზე შეტანა

უფასო

ბარათის მოქმედების ვადა

2 წელი

ბარათის ვალუტა

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

ძირითადი ბარათის საფასური

 უფასო

ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო

 უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა

VISA Gold: 20 ლარი, MC Debit: 10 ლარი

დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო

 უფასო

ძირითადი ბარათის დაზღვევა

EUROINS ექსტრა პაკეტი 1 წელი უფასოდ

მომსახურების პაკეტი "პრესტიჟი"

ძირითადი ბარათი

Visa Platinum

სხვა შემავალი ბარათი

Visa Gold, MasterCard World Debit, ციფრული ბარათი

დისტანციური საბანკო მომსახურება

სმს/ინტერნეტ ბანკი

პაკეტის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

10 ლარი

ანგარიშის გახსნა

უფასო

თანხის ანგარიშზე შეტანა

უფასო

ბარათის მოქმედების ვადა

2 წელი

ბარათის ვალუტა

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

ძირითადი ბარათის საფასური

 უფასო

ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო

უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა

VISA Platinum: 50 ლარი, VISA Gold: 20 ლარი, MC Debit: 10 ლარი

დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო

 უფასო

ძირითადი ბარათის დაზღვევა

EUROINS ექსტრა პაკეტი 1 წელი უფასოდ

Priority Pass ბარათი

უფასო

Visa Concierge მომსახურება

უფასო

Lounge Key-ს VIP ლაუნჯებში

2 უფასო ვიზიტი წელიწადში