კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

მომსახურების პაკეტი "პრესტიჟი"

უკან დაბრუნება
მომსახურების პაკეტი "პრესტიჟი"

მახასიათებლები

ძირითადი ბარათი
Visa Platinum
სხვა შემავალი ბარათი
Visa Gold, MasterCard World Debit, ციფრული ბარათი
დისტანციური საბანკო მომსახურება
სმს/ინტერნეტ ბანკი
პაკეტის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო
10 ლარი
ანგარიშის გახსნა
უფასო
თანხის ანგარიშზე შეტანა
უფასო
ძირითადი ბარათის დაზღვევა
EUROINS ექსტრა პაკეტი 1 წელი უფასოდ
Priority Pass ბარათი
უფასო
Visa Concierge მომსახურება
უფასო
Lounge Key-ს VIP ლაუნჯებში
2 უფასო ვიზიტი წელიწადში
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ბარათის ვალუტა
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ძირითადი ბარათის საფასური
 უფასო
ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
VISA Platinum: 50 ლარი, VISA Gold: 20 ლარი, MC Debit: 10 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
 უფასო

დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

"- სს""ხალიკ ბანკი საქართველო""-ში 50 000 ლარი 
- სხვა ბანკში    10 000 ლარის ექვივალენტი"

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

 10 000 ლარის ექვივალენტი

გადახდის დღიური ლიმიტი

 - ფიზიკური POS -  15 000 ლარის ექვივალენტი 
 - ინტერნეტი  -  10 000 ლარის ექვივალენტი 

 

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

უფასო

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

უფასო

საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული  

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული  

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

 ბარათით გადახდა

 უფასო

 

მსგავსი ბარათები