კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

მომსახურების პაკეტი "ყველგან"

უკან დაბრუნება
მომსახურების პაკეტი "ყველგან"

მახასიათებლები

ძირითადი ბარათი
MasterCard World Debit
სხვა შემავალი ბარათი
ციფრული ბარათი
დისტანციური საბანკო მომსახურება
სმს / ინტერნეტ ბანკი
პაკეტის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო
1.5 ლარი
ანგარიშის გახსნა
უფასო
თანხის ანგარიშზე შეტანა
უფასო
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ბარათის ვალუტა
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ძირითადი ბარათის საფასური
უფასო
ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
10 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
 უფასო

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული  

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული  

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

 ბარათით გადახდა

 უფასო

 

დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

- სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში: 20 000 ლარი 
- სხვა ბანკში: 5 000 ლარის ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

5 000 ლარის ექვივალენტი

 გადახდის დღიური ლიმიტი

გადახდის დღიური ლიმიტი

 

მსგავსი ბარათები

Chat Trigger