კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

მომსახურების პაკეტი "მეტი"

უკან დაბრუნება
მომსახურების პაკეტი "მეტი"

მახასიათებლები

ძირითადი ბარათი
Visa Gold
სხვა შემავალი ბარათი
MasterCard World Debit, ციფრული ბარათი
დისტანციური საბანკო მომსახურება
სმს / ინტერნეტ ბანკი
პაკეტის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო
4 ლარი
ანგარიშის გახსნა
უფასო
თანხის ანგარიშზე შეტანა
უფასო
ძირითადი ბარათის დაზღვევა
EUROINS ექსტრა პაკეტი 1 წელი უფასოდ
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ბარათის ვალუტა
ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ძირითადი ბარათის საფასური
 უფასო
ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო
 უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
VISA Gold: 20 ლარი, MC Debit: 10 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
 უფასო

 დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

- სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში 30 000 ლარი 
- სხვა ბანკში    7 000 ლარის ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

  7 000 ლარის ექვივალენტი

 გადახდის დღიური ლიმიტი

 - ფიზიკური POS -  10 000 ლარის ექვივალენტი 
 - ინტერნეტი  -  7 000 ლარის ექვივალენტი 
 

 

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული  

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული  

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული  

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

 ბარათით გადახდა

 უფასო

 

მსგავსი ბარათები