კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ინტერნეტ ბანკი

უკან დაბრუნება
ინტერნეტ ბანკი

ინტერნეტ ბანკის გაძლევთ საშუალებას შეასრულოთ შემდეგი ოპერაციები:

  • მიმდინარე ანგარიშის მართვა
  • სადებეტო და საკრედიტო ბარათების მართვა
  • გადარიცხვები საკუთარ და სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის ანგარიშზე
  • ანაბრების მართვა
  • სესხების მართვა
  • კომუნალური და სხვა გადახდები
  • ვალუტის კურსები
  • ონლაინ განაცხადები
დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტით სარგებლობა უფასო

ინტერნეტ ბანკის სისტემის eToken Pass - ით მომსახურების

გააქტიურება (მ.შ. დაკარგულის/დაზიანებულის აღდგენა)

40 GEL (ერთჯერადი)