კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

სადებეტო ბარათები

უკან დაბრუნება

Mastercard Debit Instant

ბარათის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

ბარათის ვადა

2 წელი

ანგარიშის გახსნა

უფასო

ძირითადი ბარათის დამზადება

უფასო

ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო

უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება

10 ლარი

დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო

უფასო

დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა

10 ლარი

შეუმცირებადი ნაშთი

0 ლარი / ექვივალენტი

დისტანციური საბანკო მომსახურება

უფასო

Visa Gold / Mastercard Gold

ბარათის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

ბარათის ვადა

2 წელი

ანგარიშის გახსნა

უფასო

ძირითადი ბარათის დამზადება

40 ლარი

ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო

უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება

40 ლარი

დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო

უფასო

ბარათის სწრაფი დამზადება

ბარათის ღირებულება + 20 ლარი

დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა

40 ლარი

შეუმცირებადი ნაშთი

0 ლარი / ექვივალენტი

დისტანციური საბანკო მომსახურება

2 ლარი

Visa Platinum

ბარათის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

ბარათის ვადა

2 წელი

ანგარიშის გახსნა

უფასო

ძირითადი ბარათის დამზადება

120 ლარი

ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო

95 ლარი

დამატებითი ბარათის დამზადება

50 ლარი

დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო

35 ლარი

ბარათის სწრაფი დამზადება

ბარათის ღირებულება + 20 ლარი

დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა

120 ლარი

შეუმცირებადი ნაშთი

0 ლარი / ექვივალენტი

დისტანციური საბანკო მომსახურება

2 ლარი

ციფრული ბარათი

ბარათის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

ბარათის ვადა

2 წელი

ანგარიშის გახსნა

უფასო

ძირითადი ბარათის დამზადება

უფასო

ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო

უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება

უფასო

დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო

უფასო