კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

საკრედიტო ბარათი Green Card

უკან დაბრუნება
საკრედიტო ბარათი Green Card

მახასიათებლები

საშეღავათო პერიოდი
პირველ 3 თვემდე უპროცენტო - შემდეგ 55 დღე
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ვალუტა
GEL
წლიური საკომისიო
0
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
24.57%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
19% დან - 28%-მდე
ბარათის გაცემის საკომისიო
0
მინიმალური დასაფარი თანხა
გახარჯული თანხის 5% + დარიცხული საკომისიო + საპროცენტო გადასახადი სრულად

 

ბარათის ტიპი

  Visa Classic

საშეღავათო პერიოდი

პირველ 3 თვემდე უპროცენტო - შემდეგ 55 დღე

ბარათის მოქმედების ვადა 2 წელი
ვალუტა GEL
მინიმალური გადასახადის ოდენობა

გახარჯული თანხის 5% + დარიცხული საკომისიო + 
საპროცენტო გადასახადი სრულად

% POS
ეფექტური

19 %

17.26 %

% CASH
ეფექტური

28 %

31.89 %

ჯარიმა ვადაგადაცილებაზე 36 %
ჯარიმა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე 36 %
ბარათის გაცემის საკომისიო 0
წლიური საკომისიო 0

განაღდების საკომისიო 
(ხალიკ ბანკის ბანკომატებიდან)

0

განაღდების საკომისიო 
(პარტნიორი ბანკების ბანკომატებიდან)

3% მინ. 7 GEL

განაღდების საკომისიო 
(სხვა ბანკის ბანკომატებიდან)

4 %, მინ. 10 GEL
განაღდების დღიური ლიმიტი 3,000 GEL
დღიური სავაჭრო ლიმიტი POS 7,000 GEL

P2P გადარიცხვის საკომისიო 
(ონლაინ საბარათე გადარიცხვები)

განაღდების ტარიფს + 1% მინ.1 ლარი

Cash Back გადახდის ოპერაციებზე POS  
გარდა აზარტული თამაშების ტრანზაქციებისას, 
თანხის განაღდებისას, ლიმიტს ზევით 
თანხის გახარჯვისას და p2p გადარიცხვისას 

2%