კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

საკრედიტო ბარათი Green Card

უკან დაბრუნება
საკრედიტო ბარათი Green Card

მახასიათებლები

საშეღავათო პერიოდი
პირველი 3 თვე უპროცენტო - შემდეგ 55 დღე
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ვალუტა
GEL
წლიური საკომისიო
0
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
24.57%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
19% დან - 28%-მდე
ბარათის გაცემის საკომისიო
0
მინიმალური დასაფარი თანხა
გახარჯული თანხის 5% + დარიცხული საკომისიო + საპროცენტო გადასახადი სრულად

 

ბარათის ტიპი

  Visa Classic

საშეღავათო პერიოდი

პირველი 3 თვე უპროცენტო - შემდეგ 55 დღე

ბარათის მოქმედების ვადა 2 წელი
ვალუტა GEL
მინიმალური გადასახადის ოდენობა

გახარჯული თანხის 5% + დარიცხული საკომისიო + საპროცენტო გადასახადი სრულად

% POS
ეფექტური

19 %

17.26 %

% CASH
ეფექტური

28 %

31.89 %

ჯარიმა ვადაგადაცილებაზე 36 %
ჯარიმა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე 36 %
ბარათის გაცემის საკომისიო 0
წლიური საკომისიო 0

მომსახურე ბანკის და პარტნიორი ბანკების ბანკომატიდან თანხის  განაღდების საკომისიო 

3% მინ. 7 GEL
სხვა ბანკის ბანკომატიდან  თანხის  განაღდების საკომისიო   4 %, მინ. 10 GEL
განაღდების დღიური ლიმიტი 3,000 GEL
დღიური სავაჭრო ლიმიტი POS 7,000 GEL

P2P გადარიცხვის საკომისიო (ონლაინ საბარათე გადარიცხვები)

განაღდების ტარიფს + 1% მინ.1 ლარი

 

Chat Trigger