კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

მოთხოვნამდე ანაბარი

უკან დაბრუნება
მოთხოვნამდე ანაბარი

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიყენოთ ანაბარზე განთავსებული თანხა დარიცხულ სარგებელთან ერთად.

მახასიათებლები

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
ანაბრის ვადა
უვადო
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
6.98%
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი
6.75%
ანაბრის ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
მოთხოვნამდე ანაბარი
GEL ეფექტური USD ეფექტური EUR ეფექტური
6.75% 6.98% 1.25% 1.26% 0.25% 0.25%

 

„დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2022 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 15,000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge“.

მსგავსი ანაბრები