კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ბიზნესისთვის

უკან დაბრუნება

მოთხოვნამდე ანაბარი

ანაბრის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი

6.75%

მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

6.98%

ანაბრის ვადა

უვადო

სარგებლის გატანა

ყოველთვიურად

ვადიანი ანაბარი

ანაბრის ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი

11%

მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

10.45%

ანაბრის ვადა

3-24 თვე

სარგებლის გატანა

ვადის ბოლოს / ყოველთვიურად