კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი

10 აგვ 2020

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი

ხალიკ ბანკი საქართველო იპოთეკის სუბსიდირების პროგრამაში ჩაერთო.

პროგრამით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს ვინც, სამშენებლო ან დეველოპერული კომპანიისგან შეიძენს ბინას 2020 წლის 31 დეკემბრამდე და სესხის თანხა არ აღემატება 200,000 ლარს. სუბსიდირების პროგრამა გულისხმობს საპროცენტო განაკვეთის 4%-მდე დაფინანსებას 5 წლის ვადით. სესხის მაქსიმალური ვადა არის 20 წელი. თანამონაწილეობა განისაზღვრება შესაძენი ქონების 10%-ით.

სუბსიდირების პროგრამა ვრცელდება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში გაცემულ ოპოთეკურ სესხზე.

Chat Trigger