კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ინტერნეტ ბანკი იურიდიული პირებისთვის

უკან დაბრუნება
ინტერნეტ ბანკი იურიდიული პირებისთვის

ინტერნეტ ბანკის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ შეასრულოთ შემდეგი ოპერაციები:

  • მიმდინარე ანგარიშის მართვა;
  • გადარიცხვები საკუთარ და სხვა იურიდიული პირის ანგარიშზე;
  • ანაბრების მართვა;
  • სესხების მართვა;
  • კომუნალური და სხვა გადახდები;
  • ვალუტის კურსები.
დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტის გააქტიურება უფასო
დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტით მომსახურება 3 GEL (ყოველთვიური)

ინტერნეტ ბანკის სისტემის eToken Pass - ით მომსახურება

(მ.შ. დაკარგულის/დაზიანებულის აღდგენა)

50 GEL (ერთჯერადი)