კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

ინფორმაცია სანქცირებულ ქვეყნებთან სავალუტო ოპერაციების შესახებ

20 სექ 2022

ინფორმაცია სანქცირებულ ქვეყნებთან სავალუტო ოპერაციების შესახებ

გაცნობებთ რომ, ბანკის შიდა პოლიტიკით აკრძალულია ირანთან (სანქცირებულ ქვეყანასთან) დაკავშირებული ტრანზაქციების შესრულება. აღნიშნული აკრძალვა მოიცავს ირანის ტერიტორიის გავლით ტვირთების ტრანსპორტირებასა და ისეთ სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ ანგარიშსწორებას, სადაც ოპერაციის (გარიგებაში მონაწილე) რომელიმე მხარე, საქონლის წარმოშობის ან ტრანსპორტირების ქვეყანა ირანია ან დაკავშირებულია ირანთან.

 

ბანკის მიერ შესაძლებელია დამატებით იქნას მოთხოვნილი ინგლისურ ენაზე შედგენილი დოკუმენტაცია, რომელშიც დეტალურად იქნება აღნიშნული ტრანსპორტირების მარშრუტი.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ აღნიშნული, რათა არ მოხდეს სავალუტო ოპერაციების შეფერხება.
 

Chat Trigger