კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

შეზღდუვები სანქციებში არსებული პირებისთვის

18 მარ 2022

შეზღდუვები სანქციებში არსებული პირებისთვის

გაცნობებთ, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, შეზღუდული იქნება საერთაშორისო სანქციებში არსებული პირის/პირების მონაწილეობით საბანკო ოპერაციები.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ქოლ-ცენტრის საშუალებით 0322240707 halykbank.ge 

Chat Trigger