კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

ინტერნეტ ბანკი

ინტერნეტ ბანკის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ შეასრულოთ შემდეგი ოპერაციები:

  • მიმდინარე ანგარიშის მართვა
  • სადებეტო და საკრედიტო ბარათების მართვა
  • გადარიცხვები საკუთარ და სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის ანგარიშზე
  • ანაბრების მართვა
  • სესხების მართვა
  • კომუნალური და სხვა გადახდები
  • ვალუტის კურსები
  • ონლაინ განაცხადები