კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

თამარ გოდერძიშვილი

განათლება:

 • 2014/08 The George Washington University, პროექტ მენეჯმენტი, მაგისტრის დიპლომი 
 • 2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – JSCB TbilUniversalBank, სტრატეგიული მენეჯმენტი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი
 • 2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – JSCB TbilUniversalBank, ბიზნეს კომუნიკაცია, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი
 • 2004/03 ESM (თავისუფალი უნივერსიტეტი) – JSCB TbilUniversalBank, მარკეტინგული მენეჯმენტი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი
 • 2004/03 JSCB TbilUniversalBank, საბანკი-საფინანსო აკადემია, კორპორატიული  ფინანსები, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი
 • 1998-2001/09 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა, ფაკულტეტი - კომერცია და მარკეტინგი საერთაშორისო ვაჭრობაში, საქართველო, თბილისი   
 • 2001/08 EBRD, კორპორატიული ფინანსები , სერთიფიკატი,  Hotel Palace Metekhi, საქართველო, თბილისი
 • 2001/01 საბანკი-საფინანსო აკადემია, ფინანსური ანგარიშგება და მისი გამოყენება, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი
 • 2000/04 საბანკი-საფინანსო აკადემია, მომსახურების ხარისხის ამაღლების პროგრამის ინსტრუქტორთა მომზადება, სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი
 • 1993-1998 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი - კომერცია და მარკეტინგი საერთაშორისო ვაჭრობაში, უმაღლესი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი,  საქართველო, თბილისი
 • 1996/12 მათემატიკის ინსტიტუტი, ფინანსური  მათემატიკა, წარჩინებით დასრულების სერტიფიკატი, საქართველო, თბილისი                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      სამუშაო გამოცდილება:

 • 2017/10 - დღემდე სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"- გენერალური დირექტორის მოადგილე.
 • 2015/01 - 2017/10 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" საკრედიტო ანალიზის სამმართველოს უფროსი
 • 2013/01 - 2014/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - საშუალო  და კორპორატიული ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსი  
 • 2011/01 - 2012/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - საშუალო  და კორპორატიული ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
 • 2010/07 - 2012/12 სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" - მცირე ბიზნესის დაკრედტირების სამმართველოს უფროსი
 • 2008/02 - 2010/02 მისო „FINCA საქართველო“ - ცენტრალური ფილიალის მმართველი/თბილისის რეგიონალური მენეჯერის მოადგილე
 • 2006/07 - 2007/01 მისო „FINCA საქართველო“ - ისნის ფილიალის მმართველი 
 • 2004/08 - 2007/01 სს „პროკრედიტ ბანკი“ - საკრედიტო მეთოდოლოგიის უფროსი ექსპერტი
 • 2002/03 - 2004/07 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - „სერვის+“, ტრენერი
 • 2001/03 - 2003/02 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - საკრედიტო ექსპერტი
 • 2003/03 - 2004/07 სს „თბილუნივერსალ ბანკი“ - უფროსი საკრედიტო ექსპერტი/საკრედიტო კომიტეტის წევრი
 • 1998/08 - 2001/02 სს „თბილკომბანკი“ - ანგარიშთა მენეჯერი