კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

შოთა ჭყოიძე

 განათლება:

 • 1992-1997 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მენეჯერი  - თბილისის სახელმწიფო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი

 სამუშაო გამოცდილება:

 • 2010.03 - სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე
 • 2008 - 2010.03 სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს რისკების მართვის სამმართველოს უფროსი
 • 2008.05 - 2008.11 სს „ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს საკრედიტო ანალიზის სამმართველოს უფროსი
 • 2007.10 - 2008.05 სს „თიბისი ბანკი"-ს სავაჭრო დაფინანსების უფროსი
 • 2006.12 - 2007.09 სს „კასკად ბანკი საქართველო"-ს კომერციული დირექტორი
 • 2006.01 - 2006.12 სამშენებლო-საინვესტიციო კომპანია „ლიბო"-ს ფინანსური დირექტორი
 • 2005.03 - 2005.12 სადისტრიბუციო კომპანია "პონტო სტარი"- ფინანსური დირექტორი
 • 1997.08 - 2005.03 სს „ემპორიკი ბანკი საქართველო"-ს საბუღალტრო დირექტორი
 • 1997.04 - 1997.08 შპს "აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი", აუდიტორი
 • 1995.08 - 1997.04 სს „თბილკომბანკი"-ს ბუღალტრის თანაშემწე