კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

ნიკოლოზ გეგუჩაძე

განათლება:

 • ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი
 • 1998 წ. ფინანსების ბაკალავრი, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა
 • 1991-1996 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2008.01 სს "ხალიკ ბანკ საქართველო" -ს გენერალური დირექტორი. 
 • 2007.03  ფინანსური შემფასებელი, MONEYVAL-ის მესამე ადგილზე შეფასება ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო ზომებთან დაკავშირებით "ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში".საქართველოს ეროვნული ბანკი
 • 2003.07 - 2007.07  საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი. 
 • 2002-2016 საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზომების შეფასების რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტში (MONEYVAL)
 • 2002.02 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე
 • 2001.11 არა-საბანკო სადეპოზიტო ორგანიზაციების ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე  
 • 2000.01 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს საბანკო პოლიტიკის განყოფილების უფროსი.
 • 1999.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს ანგარიშგების განყოფილების უფროსი
 • 1998.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური შემოწმების განყოფილების უფროსი ეკონომისტი
 • 1996.03 საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური შემოწმების განყოფილების ეკონომისტი 
 • 1999 - 2001 საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის ტრანსკავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ჯგუფის მდივანი კ/ბ "საქართველოს ბანკი"
 • 1995.01 სავალუტო განყოფილების უფროსი ეკონომისტი
 • 1994.07 ფულად-საკრედიტო განყოფილების წამყვანი ეკონომისტი
 • 1993.02 ბუღალტერი