კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

ნანა ღვალაძე

განათლება:

 • 2017: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: დოქტორანტის კანდიდატი -  ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის რეგულირება საქართველოში

 • 2017: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: ფინანსების მაგისტრი

 • 2007: კავკასიის ბიზნესის სკოლა (CSB): ფინანსების ბაკალავრი

 

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2018 წლიდან დღემდე: EY საქართველო: მენეჯერი - აღრიცხვა, საერთაშორისო ვალდებულებების და ანგარიშგებების განყოფილება.

 • 2015- 2018 EY საქართველო: აუდიტის ჯგუფის უფროსი - საფინანსო სფერო.

 • 2013-2015: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: თავდაცვის საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

 • 2014-2015: სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაცია - „ევროკონტროლი“ (ბრუსელი, ბელგია): აუდიტის საბჭოს წევრი
   
 • 2010-2012: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: ზედამხედველი აუდიტორი

 • 2008-2010: EY საქართველო: აუდიტორი

 • 2007-2008: შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ ფინანსური ანალიტიკოსი