კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

მარინა ტანკაროვა

განათლება:

  •  1988 – 1993 - ყაზახეთი,  მართვის სახელმწიფო აკადემია,  ეკონომისტი, ფაკულტეტი - ფინანსები და კრედიტი 

სამუშაო გამოცდილება:

  •  2014.04  -  სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე
  •  2010.10 - 2014.04 -  სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საცალო გაყიდვებისა და  მომსახურების დეპარტამენტი - საცალო და საბარათე პროდუქტების სამმართველოს უფროსი
  •  2009.06 - 2010.10 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საბანკო პროდუქტებისა და  მომსახურების დეპარტამენტი - საცალო პროდუქტების სამმართველოს უფროსი
  •  2006.02 -  2009.06 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, საცალო გაყიდვების დეპარტამენტი -  მომსახურებისა და ანგარიშგების  სამმართელოს უფროსი, საცალო გაყიდვების სამმართველოს უფროსი
  •  1997.04 -  2006.02 -  სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“,  საცალო ბიზნესის დეპარტამენტი, - მთავარი სპეციალისტი, მენეჯერი, უფროსი მენეჯერი, მთავარი მენეჯერი
  •  1996.05 -  1997.04 - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“,  საცავის კონტროლიორი, წამყვანი ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი, ფულადი სახსრების მიმოქცევის განყოფილების უფროსი
  •  1994.09 - 1996.05 -  ყაზახეთის რესპუბლიკის ეროვნული ბანკი, ალმატის მთავარი ტერიტორიული სამმართველო, ფულადი     სახსრების მიმოქცევის სამმართველო, ეკონომისტი
  •  1993.06 -  1997.09 -  კაზკომბანკი „კაინარი“, ეკონომისტი.