კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

კონსტანტინე გორდეზიანი

განათლება:

 • 1995-2001 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. იურისტის დიპლომი
 • 1989-1994 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. ეკონომისტის დიპლომი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2008 წლის იანვირიდან - ს.ს. "ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე
 • 2005-2007 ს.ს. "კასკად ბანკი საქართველო"-ს გენერალური დირექტორი
 • 2003-2005 ს.ს. "გაერთიანებული ქართული ბანკი"-ს (ვი-თი-ბი ბანკი) გენერალური დირექტორის მოადგილე
 • 2002-2003 საქართველოს ეროვნული ბანკის საავალუტო სამმართველოს უფროსი
 • 2001-2002 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე
 • 2000-2001 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების სამმართველოს დოკუმენტალური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
 • 2000-2000 USAID -ის საბანკო ზედამხედველობის პროგრამის კონსულტანტი
 • 1995-2000 საქართველოს ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი ეკონომისტი
 • 1994-1995 კომერციული ბანკი "ამირანი"-ს საკრედიტო დეპარტამენტის მთავარი ეკონომისტი