კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

არმან დუნაევი

განათლება:   

 • 1988 წელს დაამთავრა ს. კიროვის სახელობის ყაზახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობით "პოლიტიკური ეკონომიკა";

 • 1992 წელს - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

 • ინფორმაცია,  კანდიდატის სს "ყაზახეთის სახალხო ბანკთან" დაკავშირებულობის შესახებ: „ყაზახეთის რესპუბლიკაში ბანკებისა და საბანკო საქმიანობის შესახებ" კანონის   მე-2-1 მუხლის თანახმად -  არ არის სს "ყაზახეთის სახალხო ბანკთან" დაკავშირებული პირი

სამუშაო გამოცდილება

 • 2003 წლის ივნისიდან 2004 წლის მარტის ჩათვლით - სს "ეროვნული ინოვაციური ფონდი"-ს გამგეობის თავმჯდომარე.

 • 2004 წლის მარტიდან 2004 წლის აპრილამდე - ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა  პირველი ვიცე-მინისტრი.

 • 2004 წლის აპრილიდან 2006 წლის თებერვლიდან - ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრი.

 • 2006 წლის იანვრიდან 2008 წლის იანვრამდე - ყაზახეთის რესპუბლიკის  ფინანსური ბაზრისა და ფინანსური ორგანიზაციების რეგულირებისა და ზედამხედველობის სააგენტოს თავმჯდომარე.

 • 2008 წლის იანვრიდან 2008 წლის ოქტომბრამდე - სააქციო საზოგადოებია მდგრადი განვითარების ფონდი „კაზინა“-ს გამგეობის თავმჯდომარე.

 • 2008 წლის ნოემბრიდან 2011 წლის მაისის ჩათვლით - სს „ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი „სამრუკ-კაზინა“-ს“  გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე.

 • 2011 წლის დეკემბრიდან 2012 წლის თებერვლამდე - სს „ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი „სამრუკ-კაზინა“-ს“ გამგეობის თავმჯდომარის მრჩეველი.

 • 2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე - სს “ყაზახეთის სახალხო ბანკი“-ს დამოუკიდებელი დირექტორი, დირექტორთა საბჭოს წევრი.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

 • 2008 წლის ნოემბრიდან 2011 წლის ივნისამდე - სს „კაზინა კაპიტალ მენეჯმენტი“-ს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

 • 2008 წლის დეკემბრიდან 2016 წლამდე - სს „სტრესული აქტივების ფონდი“- ს (სს „ბაიტერეკ დეველოპმენტი“-ს) დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

 • 2009 წლის თებერვლიდან 2011 წლის აგვისტომდე - სს „ბი თი ეი ბანკი“- ს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

 • 2009 წლიდან 2013 წლამდე - Sekerbank თურქეთის დირექტორთა საბჭოს წევრი;

 • 2012 წლის დეკემბრიდან დღემდე - შპა „Tele2“-ის დირექტორთა საბჭოსთან არსებული მრჩეველთა კომიტეტის წევრი;

 • 2014 წლის ნოემბრიდან 2018 წლის ივნისამდე - სს «Altyn Bank»-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი დირექტორი;

 • 2016 წლის თებერვლიდან დღემდე - სს „Halyk Finance“ და სს „Халык-Life“ დირექტორთა საბჭოს წევრი, დამოუკიდებელი დირექტორი;

 • 2017 წლის ივლისში არჩეულ იქნა სს “ყაზკომერცბანკი“-ს  დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ;

 • 2018 წლის ივნისიდან დღემდე - სს „Altyn Bank“-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი, დამოუკიდებელი დირექტორი.