კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


არმან დუნაევი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი წევრი

ალია კარპიკოვა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ნანა ღვალაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ევგენია შაიმერდენ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

ალია კარპიკოვა

განათლება:

  • 1992 წელს დაამთავრა “ალ-ფარაბი”-ს სახელობის ყაზახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი., სპეციალობით  პოლიტიეკონომია

სამუშაო გამოცდილება:

  • 1992 წლიდან მოღვაწეობს საბანკო სისტემაში. 1992 წლიდან 1996 წლამდე მუშაობდა ყაზახეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ბანკში და იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობებს

  • 1996-1997 წლებში მუშაობდა „Barents Group“-ში, ყაზახეთის რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში ბუღალტრული ანგარიშგების რეფორმის გატარებაზე USAID– ის პროექტის კონსულტანტად

  • სააღრიცხვო რეფორმის პროექტის კონსულტანტად ყაზახეთის რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში, მშობელთა ჯგუფში

  • 1998-2001 წლებში: გამგეობის წევრი - მთავარი ბუღალტერი, ფინანსური კონტროლისა და ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დირექტორი დახურულ სააქციო საზოგადოება „სითიბანკი ყაზახეთში“